Veiligheidsafstanden

In Vlaanderen zijn dit de in acht te nemen minimumafstanden voor een propaantank van maximum 3.000 liter.

SteraGas veiligheidsafstanden bovengrondse propaantank

Bovengrondse tanks

5 meter vanaf de tankwand

 • tot elke opening zoals ramen of deuren in een gesloten ruimte waar geen open vuurverbod geldt. De afstand van 5 meter moet in horizontale projectie worden overwogen.

3 meter vanaf de tankwand

 • tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
 • tot elk brandbaar materiaal,
 • tot een gewoon riooldeksel,
 • tot elke elektrische installatie.

1 meter vanaf de tankwand

 • tot een haag of ander levend hout. Harshout zoals bv. dennen en sparren moeten op 3 meter staan.
 • tot een afschermende muur met minimale hoogte van anderhalve meter,
SteraGas veiligheidsafstanden ondergrondse propaantank

Ondergrondse tanks

5 meter vanaf de kijkopening

 • tot elke opening zoals ramen of deuren in een gesloten ruimte waar geen open vuurverbod geldt. De afstand van 5 meter moet in horizontale projectie worden overwogen.

3 meter vanaf de kijkopening / 2,5 meter vanaf de tankwand

 • tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
 • tot elk brandbaar materiaal,
 • tot een gewoon riooldeksel,
 • tot elke elektrische installatie.

1 meter vanaf de tankwand

 • tot een haag of ander levend hout. Harshout zoals bv. dennen en sparren moeten op 3 meter staan.
 • tot een afschermende muur met minimale hoogte van anderhalve meter (*)
(*) geen muren toegestaan voor beperking afstanden tot openbare weg of naburige eigendommen