Plaatsing

SteraGas verzorgt de volledige co÷rdinatie van alle partijen betrokken bij de plaatsing van een tank, zoals installateur, grondwerker, keuringsorganisme, gemeente, etc.

Het typische verloop van de plaatsing van de tank is als volgt:

Tijdens een bezoek door onze adviseurs ter plaatse, worden de volgende zaken overeengekomen:

  • Type van de tank: boven- of ondergronds, inhoudsmaat, etc.
  • Lokatie van de tank: rekening houdende met de te respecteren wettelijke veiligheidsafstanden
  • Financiering van de tank: huur, aankoop of huuraankoop
  • Tijdstip van plaatsing van de tank

Enkel voor ondergrondse tanks

Vervolgens voert een aannemer de voorbereidende grondwerken uit die de plaatsing van de tank voorafgaan, zijnde:

  • Graven van de put waarin de tank geplaatst dient te worden;
  • Graven van de greppel tussen de tank en ruimte met de verwarmingsinstallatie;

Op het afgesproken tijdstip levert en plaatst SteraGas de propaantank, alsook de volgende toebehoren:

  • Betonnen sokkel waarop de tank geplaatst zal worden,
  • Voorontspanner waarmee de leidingen op de tank worden aangesloten,
  • Aarding ter bescherming tegen blikseminslagen (enkel bij bovengrondse tanks),
  • Kathodische bescherming tegen roestvorming (enkel bij ondergrondse tanks),

Een expert van een onafhankelijk keuringsorganisme zal de ondergrondse tank ter plaatse keuren vooraleer deze in de grond geplaatst wordt, en de put opnieuw gevuld wordt door de aannemer.

Bij een bovengrondse tank gebeurt deze keuring op het depot van SteraGas.

Een erkend installateur legt vervolgens de koperen leidingen en sluit deze aan op de propaantank of de installatie binnenshuis.

Hij voorziet de klant eveneens van een pijpleidingenattest dat garandeert dat de uitgevoerde werken conform de wettelijke voorschriften is gebeurd.

Tenslotte laat hij de werken die hij uitgevoerd heeft ook keuren door een onafhankelijk keuringsorganisme.

Tenslotte dient SteraGas een meldingsformulier voor klasse 3 inrichting in bij de gemeentelijke diensten.

Voor tanks met minder dan 3.000 liter waterinhoud dient immers geen vergunning aangevraagd te worden, maar volstaat een simpele melding.